Viktigt att överlåtelse sker vid ägarbyte!
Säljaren överlåter sin, på insatsen grundande köpeskilling, andelsrätt i ÖÖN fiber till köparen. Överlåtelsen innebär att..
  • Köparen kommer bli medlem i föreningen från förvärvet och blir då, om medlemskap beviljas, medlem i säljarens ställe.
  • Köparen övertar återstående bindningstid med ÖÖNF på kollektiva tjänster som säljaren har tecknat.
  • Köparen är skyldig att tillåta förbehåll för ledningsägarens rätt enligt paragraf 3.3 i markupplåtelseavtalet.
  • OBS - Finns det kollektivt avtal på adressen så måste även detta föras över till nya ägaren, detta görs hos Telia (säljaren kontaktar Telia).
Ägarbyte/Överlåtelse medlemskap