Avtalsvillkor och dokument

Här kan du läsa mer om nyanslutning, abonnemang och överlåtelse vid ägarbyte av fastighet. Läs vad som gäller och ladda ner aktuella dokument. Ifyllda dokument skickas via e-post eller brev till föreningen för behandling.

Nyanslutning

Om du vill beställa en ny anslutning till din fastighet måste du ansöka om medlemskap i ÖÖNF Fiber. För att bli medlem krävs att
  • du äger en fastighet inom det fastlagda geografiska området enligt föreningens stadgar
  • om ni är flera delägare i fastigheten kan endast en av er vara medlem
  • arrendator/hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare i förekommande fall
  • som medlem och andelsägare godkänner föreningens stadgar, stämmobeslut och styrelsens beslut
  • som medlem och andelsägare åtar sig att hålla föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter enligt ovan
Ansökan prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser och efter godkänt medlemskap återkommer vi med aktuellt andelspris för din anslutning, varefter fastighetsanslutnings- och abonnemangsavtal tecknas.

Abbonnemang

Abonnemang avser en aktiv tjänst hos någon av Fiberföreningens tillhandahållna tjänsteleverantörer
  • kollektivt avtal hos Telia Triple Play - bredband 1000MB/s/1000MB/s, TV samt IP-telefoni
  • medlemmen väljer alternativt annan tjänst bland av förening tillhandahållna tjänsteleverantörer
  • abonnemang kan tecknas av medlem eller hyresgäst (gäller ej kollektivt avtal)
  • det krävs ett abonnemang per anslutning. t.ex. vid extra anslutning.
  • hyresgäst kan ej teckna kollektivt avtal direkt med ÖÖNF utan gör detta genom sin fastighetsägare om denne tillåter detta.

Överlåtelse

Viktigt att överlåtelse sker vid ägarbyte!

Tryck HÄR för att komma till formuläret